Predstavnici Ambasade Švicarske u posjeti Službi za zapošljavanje TK

JU Služba za zapošljavanje TK na čelu sa direktorom Senadom Muhamedbegovićem i pomoćnikom direktora Miralemom Softićem danas je ugostila predstavnike Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini, novinara iz Švicarske i predstavnike kompanije GOPA-e (YEP) iz Sarajeva.

Cilj ove posjete bio je upoznati se sa radom Službe, aktivnostima koje provodi i trenutnom stanju kada je u pitanju nezaposlenost i zaposlenost u Tuzlanskom kantonu. Gosti su obišli prostorije Biroa Banovići i Biroa Tuzla, gdje su upoznati sa svim uslugama koje biroi pružaju nezaposlenim osobama. U Birou Banovići također su prisustvovali radu sa mladim osobama u Klubu za traženje posla, gdje su se mogli uvjeriti u rad u okviru savjetodavnog procesa sa nezaposlenim osobama. Prezentovane su priče osoba koje su prošle obuku u Klubu, te dobile zaposlenje.

posjeta svicarska 2

Novinar iz Švicarske interesovao se i za probleme sa kojima se susreću nezaposleni, zatim za saradnju sa poslodavcima, usklađenosti tržišta rada i obrazovnog procesa i slično. U narednom periodu bit će objavljena priča o stanju u BiH koja se tiče nezaposlenosti, te načina podrške i pomoći Vlade Švicarske u samom procesu zapošljavanja odnosno smanjenja nezaposlenih.
Podsjećanja radi, Švicarska Vlada putem Ambasade u saradnji sa GOPA-om pomaže u rekonstrukciji i obnovi općinskih biroa širom naše zemlje. U našoj Službi do sada je već urađen veliki dio posla po tom pitanju, pa smo obnovili nekoliko općinskih biroa. Na taj način, samom rekonstrukcijom, uposlenici Službe u mogućnosti su preći na novi metod rada, koji podrazumijeva odvajanje savjetodavnog od evidencijskog dijela. Tako smo u prethodnom periodu započeli novi proces rada u biroima Gradačac, Tuzla, Banovići, Kladanj i Kalesija, gdje su izvršene rekonstrukcije biroa. U narednom periodu to će biti učinjeno u biroima Živinice, Gračanica i Srebrenik.

Stručni savjetodavci Službe radom sa nezaposlenim osobama prolaze određene faze, te se stvaraju bolji uslovi za brži pronalazak zaposlenja, što je u interesu i nezaposlenih i Službe.

Ovakav proces bit će nastavljen i u budućnosti, rečeno je i tokom današnje posjete.

posjeta svicarska 3

posjeta svicarska 4