Poznati termini održavanja intervjua za zapošljavanje u okviru Projekta Triple Win

Prema informaciji Savezne agencije za rad SR Njemačke termini održavanja intervjua u okviru Triple Win – projekta zapošljavanja radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj planirani su u periodu od 25. do 28.2.2019. godine. Inače, rok za prijavu na Javni poziv je 03.02.2019. godine.

O tačnim terminima i mjestima održavanja intervjua blagovremeno ćemo informisati javnost.

Projekat Triple Win, u ime njemačke vlade Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i Agencije za zapošljavanje SR Njemačke, a  na osnovu Dogovora o posredovanju pri zapošljavanju radnika iz Bosne i Hercegovine u SR Njemačku na određeno vrijeme, realizuje Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u suradnji sa entitetskim službama/zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.

Na javni poziv mogu aplicirati svi zainteresirani državljani Bosne i Hercegovine, sa završenom minimalno srednjom medicinskom školom, općeg ili pedijatrijskog smjera, koji ispunjavaju uslove navedene u javnom pozivu, ali prednost kod odabira imaju nezaposlene osobe registrovane na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini.

Više informacija, kao i potrebnu dokumentaciju za prijavu na javni poziv svi zainteresovani kandidati, zaposleni i nezaposleni, dostavljaju isključivo lokalnom birou za zapošljavanje nadležne kantonalne službe u Federaciji BiH, filijale u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, odnosno Zavoda za zapošljavanjeBrčko distriktaBiH, prema mjestu prebivališta, lično ili poštom, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj“.

Javni poziv je i dalje kontinuiran i otvoren cijelu godinu, a više informacija možete naći OVDJE.