Poziv mladima elektro-mašinske struke na stručno osposobljavanje u GIKIL-u

Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac upućuje poziv mladima na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u ovoj kompaniji.

Na ovaj način, u cilju pružanja kontinuirane podrške obrazovanju i stručnom usavršavanju, Global Ispat Koksna Industrija nastavlja provoditi mjeru koja mladim ljudima bez radnog iskustva omogućava da steknu praktično znanje u zanimanjima za koja su se obrazovali.

Poziv se upućuje mladima sa završenom srednjom ili visokom stručnom spremom mašinske ili elektro struke, odnosno:
– završena srednja mašinska škola – IV stepen,
– završena srednja elektro-tehnička škola – IV stepen,
– završen mašinski fakultet, najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova,
– završen elektro-tehnički fakultet, najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova.

Prilika se pruža mladima koji pored gore pomenutog obrazovanja ispunjavaju i sljedeće uslove:
– aktivno poznavanje engleskog jezika,
– poznavanje rada na računaru,
– komunikatvnost, spremnost za timski rad.

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja (26.03.2018.-10.04.2018.godine), a svi zainteresirani se mogu prijaviti putem e-maila na adresu: posao@gikil.ba, lično ili putem pošte na adresu

“Global Ispat Koksna Industrija” d.o.o. Lukavac
ul. Željeznička br. 1
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina
sa naznakom “Poziv na stručno osposobljavanje”.