Potpisani sporazumi o realizaciji dva programa sufinansiranja zapošljavanja

Direktori kantonalnih Službi za zapošljavanje, direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje i ministri obrazovanja iz svih kantona u FBiH u Sarajevu su jučer potpisali Sporazum o finansiranju i realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH koji će biti finansiran iz sredstava Zavoda.

Program se realizira s ciljem zapošljavanja najmanje 100 osoba odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u FBiH, radi jačanja ljudskih potencijala u svrhu poboljšanja obrazovnog procesa u javnim ustanovama osnovnog obrazovanja.

Programom će biti obuhvaćene osobe prijavljene na evidencije nezaposlenih koje ispunjavaju uslove za zaposlenje odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u javnim ustanovama osnovnog obrazovanja. Za jedan dio osoba koje budu obuhvaćene Programom bit će organizirana i stručna obuka koju će, također finansirati Zavod.

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 546.985 KM, od čega se na Tuzlanski kanton odnosi 105.272 KM.

Osim ovog Sporazuma, direktorica FZZZ, direktori kantonalnih službi za zapošljavanje i rektori javnih univerziteta/sveučilišta u Federaciji BiH potpisali su Sporazum o realizaciji i finansiranju Programa sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH.

Taj Program će se realizirati s ciljem zapošljavanja najmanje 107 asistenata/viših asistenata/ stručnih saradnika/naučnih istraživača u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH, radi jačanja ljudskih potencijala u svrhu poboljšanja obrazovnog procesa u javnim visokoškolskim ustanovama.

Programom će se obuhvatiti osobe prijavljene na evidencije nezaposlenih koje ispunjavaju uslove za zaposlenje u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH na poslovima asistenata/viših asistenata/stručnih saradnika/naučnih istraživača.

Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH planirana su sredstva od 1.027.200 KM. Za Univerzitet u Tuzli predviđena su sredstva od 144.000 KM.