Potpisan Sporazum o sufinansiranju zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u TK

Direktor Službe za zapošljavanje TK Senad Muhamedbegović i ministar za boračka pitanja TK Enes Gegić potpisali su danas Sporazum o sufinansiranju zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca sa područja TK.

Potpisivanjem Sporazuma, stekli su se uslovi za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2018. godini.

Za realizaciju Programa planirana su sredstva od 380.000 KM, od čega Vlada TK putem Ministarstva za boračka pitanja izdvaja iznos od 200.000, a Federalni zavod za zapošljavanje obezbjeđuje iznos od 180.000 KM.

Programom je predviđeno zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, prijavljenih na evidenciji nezaposlenih osoba prije objave Javnog poziva, sa završenim visokim obrazovanjem, uz zasnivanje radnog odnosa na period od dvanaest (12) mjeseci, ili srednjim obrazovanjem uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest (6) mjeseci.

Služba Poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 600,00 KM za osobe sa VSS/VŠS u trajanju od 12 mjeseci i 600,00 KM za osobe sa SSS u trajanju od šest (6) mjeseci, a koji obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće.

potpisivanje sporazuma boracka populacija 2018 foto 2

Pravo učešća po Javnom pozivu imaju pravni subjekti koji imaju registrovanu djelatnost na području Tuzlanskog kantona, koji imaju najmanje jednog radnika, a koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, te poslodavci koji imaju sa Poreznom upravom Federacije BiH potpisan Sporazum o odgođenom plaćanju duga po osnovu javnih prihoda.

Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca bit će objavljen u utorak 05.06.2018. na web stranicama Službe za zapošljavanje TK i Vlade TK. Također će biti objavljen Program, zatim Obrazac prijave za učešće u Programu, kao i Kriteriji za bodovanje prijave poslodavca.

U dokumentu Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca bit će navedeni svi detalji koje je potrebno znati kako bi se uzelo učešće u Programu.