Plastoflex Gračanica: Rukovalac mašinama za izradu plastičnih proizvoda – više izvršilaca

Na osnovu ukazane potrebe privredno društvo „Plastoflex“ d.o.o. Gračanica raspisuje:

OGLAS
za prijem u radni odnos

  1. Rukovalac mašinama za izradu plastičnih proizvoda – više izvršilaca

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

  • nije potrebno radno iskustvo
  • NK/KV/SSS
  • spremnost na rad u smjenama

Sve dodatne informacije u vezi sa uslovima rada zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035/705-030.

Prijave kandidata treba da sadrže kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Oglas je objavljen 11.6.2024. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objave.

Samo kandidati koji ispunjavaju uslove i uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor.

Prijave slati na adresu:

Plastoflex d.o.o.
Branilaca grada bb
75320 Gračanica

ili putem e-maila: posao@plastoflex.ba 

Više o našim proizvodima na: https://www.fora.ba/