Pedeset budućih mladih inženjera na praktičnoj edukaciji u GIKIL-u

Da su iskustvo i praksa najbolji učitelji obrazovanja uvjerili su se i studenti završnih godina Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli koji su proteklih dana boravili u Global Ispat Koksnoj Industriji d.o.o. Lukavac. Obilazeći pogone najmlađe fabrike u GIKIL-u, fabrike Anhidrida maleinske kiseline (AMK), budući mladi inženjeri imali su priliku da teorijsko znanje koje su stekli tokom nastave potkrijepe i praktičnim.

Rezultat je ovo potpisanog Sporazuma o saradnji između kompanije GIKIL i Tehnološkog fakulteta Tuzla, koji studentima omogućava sticanje praktičnih iskustava i vještina za oblasti za koja se obrazuju, uključujući i naučno-istraživački rad.

“Cilj stručnih posjeta je povezivanje teorijskih saznanja koje su studenti stekli na nastavnim predmetima Reakcijsko inženjerstvo I, treća godina usmjerenja Hemijsko inženjerstvo i tehnologija i Hemijski reaktori, četvrta godina usmjerenja Hemija i inženjerstvo materijala, sa praksom, kao i upoznavanje sa procesom proizvodnje u fabrici AMK. Praktična znanja koja su studenti stekli od velike su koristi za njihov budući poziv, a dodatni cilj nam je da u saradnji sa kompanijama kao što je GIKIL ovakav vid edukacije uvedemo i u naučno-nastavni plan i program, kao obavezan vid obrazovanja za buduće generacije”, kazao je profesor Ivan Petric.

Uvođenjem redovne prakse nastavni proces bit će značajno unaprijeđen, jer, kako je istakao i Ermin Mujkić, direktor AMK fabrike, na ovaj način studenti će po završetku obrazovanja biti mnogo spremniji za radna mjesta koja ova industrija nudi.

“GIKIL je specifična industrija koja nudi širok spektar mogućnosti za stručno osposobljavanje mladih, ali isto tako ima i kontinuiranu potrebu za novim i mladim kadrovima. Kao bivši student Tehnološkog fakulteta, zajedno sa drugim kolegama inženjerima, vrlo rado učestvujem u organizaciji ovakvih praktičnih edukacija, a sve u svrhu prenošenja stečenih iskustava i što većeg povezivanja industrije, odnosno privede i akademske zajednice, jer jedno bez drugog u savremenim zahtjevima društva i tržišta ne može opstati ni napredovati”, poručio je Mujkić.

Lukavačka AMK fabrika je inače jedina fabrika ove vrste u Bosni i Hercegovini. Izgrađena je 1978.godine, a obnovljena nakon rata. Tokom 2006.godine, zbog ekoloških zahtjeva, fabrika je počela da koristi n-butan umjesto benzola kao sirovinu, što je značajno smanjilo zagađenje okoliša, te je tokom 12 godina rada, u nekoliko navrata, postizala rekordnu proizvodnju i prodaju. Da je GIKIL-ov AMK proizvod prvoklasne kvalitete govori i podatak da se trenutno izvozi u čak 17 zemalja svijeta.

Izvor: Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac

studenti u gikilu dio obuke

studenti u gikilu druga grupa

studenti u gikilu profesori i rukovodstvo