Online i telefonska prijava za korisnike redovnih javljanja 30, 45 i 120 dana bit će nastavljena do 19.4.2021. godine: Uputstvo za ostvarivanje prava u periodu od 6. do 19. aprila

Izmjene u pružanju usluga za korisnike redovnih javljanja 30, 45 i 120 dana, a vezane za online i telefonsko javljanje koje je Služba za zapošljavanje TK donijela 23. marta bit će nastavljene do 19. aprila 2021. godine.

Cilj je smanjenje rizika i zaštite zdravlja svojih zaposlenika i korisnika usluga od širenja bolesti izazvanih koronavirusom (COVID – 19) uvodi, a sve u skladu sa zaključcima Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona o pojačanim mjerama zaštite.

Svi korisnici koji se javljaju na evidenciju Službe u periodima od 30, 45 i 120 dana, a čiji rokovi za javljanje padaju u periodu od 6. do 19. aprila 2021. godine redovno javljanje moći će izvršiti putem telefona ili e-maila bez ličnog dolaska u prostorije općinskog biroa. U slučaju online prijave potrebno je da u sadržaju maila bude ime, prezime i jedinstveni matični broj korisnika (JMBG).

Ostvarivanje svih drugih prava, poput:

  • izdavanja uvjerenja,
  • prve prijave,
  • prijave iz radnog odnosa i
  • traženja informacija ili dostavljanja dokumentacije za Programe sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja,

obavezan je dolazak lično u prostorije Službe/općinskog biroa uz strogo pridržavanje hogijensko – epidemioloških mjera.

O svakoj sljedećoj promjeni korisnici će biti blagovremeno obaviješteni.

Brojevi telefona i e-mail adrese svih općinskih biroa za zapošljavanje nalaze se u nastavku:

Redni brojOpćinski biro za zapošljavanjeBroj telefonaE-mail adresa
1.Biro Banovći035 367 501 035 367 516 035 367 515 035 367 502 035 367 503biro.banovici@szztk.ba
2.Biro Čelić035 367 517biro.celic@szztk.ba
3.Biro Doboj Istok035 367 505biro.dobojistok@szztk.ba
4.Biro Gračanica035 367 506 035 367 508 035 367 509biro.gracanica@szztk.ba
5.Biro Gradačac035 367 510 035 367 511biro.gradacac@szztk.ba
6.Biro Kalesija035 367 489 035 367 491biro.kalesija@szztk.ba
7.Biro Kladanj035 367 486biro.kladanj@szztk.ba
8.Biro Lukavac035 367 494 035 367 492 035 367 493biro.lukavac@szztk.ba
9.Biro Sapna035 367 487biro.sapna@szztk.ba
10.Biro Srebrenik035 367 513 035 367 512 035 367 514biro.srebrenik@szztk.ba
11.Biro Teočak035 367 488biro.teocak@szztk.ba
12.Biro Tuzla035 367 480 035 367 484 035 367 483 035 367 482 035 367 445 035 367 476 035 367 481biro.tuzla@szztk.ba
13.Biro Živinice035 367 495 035 367 498 035 367 497biro.zivinice@szztk.ba