Oglas za prijem dva učesnika u obrazovnom treningu za keramiku

Udruženje ”Snaga Žene” Tuzla u saradnji sa Raviv fondacijom realizuje projekat “Dizajn i rukotvorine Srebrenica”, te raspisuje oglas za prijem dva učesnika u obrazovnom treningu za keramiku.

Mjesto i trajanje obrazovnog treninga za keramiku:

1. I modul – mjesec dana orijentaciona edukacija biti će organizovana u Seynesu u Francuskoj;

2. Učesnici će imati 3 mjeseca u Srebrenici da se orijentiraju, rade, vježbaju i uspostavljaju kontakte;

3. II modul – u sljedećem dvomjesečnom periodu učenja, učesnici će pohađati osnovnu keramičku edukaciju u Seynesu;

4. III modul – ponuđen je prateći tromjesečnu kurs u Seynesu;

5. Učesnici će dobiti certifikat za svaki obrazovni modul;

Obrazovni trening će omogućiti učesnicima:

1. da steknu znanje o osnovama tehnike keramike

2. da prave vlastite dizajne i jedinstvene keramičke proizvode

3. da izrađuju keramike na nivou koji je izvodiv

4. da izlažu, prezentuju i nude vlastite proizvode za prodaju

Učesnici mogu odabrati nivo i način rada:

– da rade kao keramičari

– da koriste svoje znanje i vještine da pomognu ljudima

– da poduče druge da izrađuju predmete od keramike

Troškovi edukacije, putovanja, smještaja i boravka u Francuskoj su obezbjeđeni od strane organizatora.

Broj učesnika : 2

Oglas ostaje otvoren dok se ne popune mjesta učesnika.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na broj: 035 225 447 i 035 314 741; E-mail : s.zenebh@bih.net.ba