Održana radionica “Procjena kvalitete Individualnih planova zapošljavanja”

Prethodnih dana održana je dvodnevna radionica za predstavnike službi za zapošljavanje zaduženih za procjenu kvalitete Individualnih planova zapošljavanja. Predstavnici iz Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Službe za zapošljavanje Tuzlanskog, Sarajevskog, Hercegovačko-neretvanskog i Bosansko-podrinjskog kantona (u kojima se izrađuju IPZ-ovi kao sastavni dio savjetodavne podrške nezaposlenima) stekli su dodatna znanja i vještine kako bi pružali adekvatnu podršku kolegama savjetodavcima, te kako bi bili u stanju da evaluiraju kvalitet izrađenih IPZ-ova.

U saradnji sa Službom za zapošljavanje Estonije, Projekat YEP je ranije izradio Metodologiju za procjenu kvalitete Individualnih planova zapošljavanja koju su prihvatile javne službe, i koje su već istu testirale i u dvodnevnoj radionici procijenile kvalitet dosadašnjih Planova. Nadalje, usaglašeni su prvi termini (svakih šest mjeseci) kada će se očekivati da interne komisije zadužene za praćenje i evaluaciju Individualnih planova pripreme prve izvještaje o evaluaciji IPZ-ova.

Na kraju, učesnici su razgovarali o specifičnim obukama i temama koje je neophodno realizirati kako bi se osigurala adekvatna primjena Individualnih planova, kao alata u savjetodavnom radu. Službe su adresirale i druga za njih relevantna pitanja sa stručnim timom Projekta YEP. Nakon što i preostale službe za zapošljavanje počnu izrađivati Individualne planove zapošljavanja, isti proces i podrška će uslijediti i za njih.

Izvor: yep.ba