Održana dvodnevna obuka za uposlenike službi za zapošljavanje

U Tuzli je održana dvodnevna obuka namijenjena osoblju javnih službi za zapošljavanje koji rade administrativno-evidentičarske poslove, pod nazivom “Standardizacija procesa i unapređenje komunikacijskih vještina osoblja za rad sa klijentima na šalteru”.

Nakon što su nedavno službe za zapošljavanje usvojile Planove obuka, a uz podršku Projekat zapošljavanja mladih YEP, u narednom periodu će se realizovati nekoliko krugova obuka kojima će biti obuhvaćeno blizu 200 zaposlenika svih službi za zapošljavanje u BiH (kantonalne službe, Zavod za zapošljavanje RS i Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH).

Obuka se sastoji od dva ključna elementa, a to su standardizacija poslovnih procesa u šalter sali i komunikacijske vještine. Treneri su prof.dr. Nedim Čaušević, profesor na panevropskom Univerzitetu Apeiron koji je doktorirao na području sistema upravljanja i Ljiljana Zurovac diplomirana teatrologinja/dramaturginja i komparativistkinja, izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH. Uvod u ciljeve i program obuke je u ime Projekta YEP napravila Mia Hadžiahmetović, viša stručna saradnica za razvoj ljudskih kapaciteta, koja je i vršila monitoring obuke.

obuka za evidenticare foto 2

Dvodnevnoj obuci u Tuzli prisustvovali su uposlenici službi (evidentičari) Tuzlanskog, Unsko-sanskog i Posavskog kantona, te Zavoda Brčko distrikta BiH.

Nakon obuke, standardna praksa je da polaznici polažu pismeni test kako bi se provjerila efikasnost same obuke i nivo stečenog znanja.

Uposlenicima službi koji su prošli obuku, na kraju su dodijeljeni certifikati kojima se potvrđuje da su završili program praktične obuke.

obuka za evidenticare foto 3

obuka za evidenticare foto 4

obuka za evidenticare foto 5

obuka za evidenticare foto 6

obuka za evidenticare foto 7

obuka za evidenticare foto 8

dodjela certifikata obuka evidenticari 1

dodjela certifikata obuka evidenticari 2

dodjela certifikata obuka evidenticari 3

dodjela certifikata obuka evidenticari 4

dodjela certifikata obuka evidenticari 5

dodjela certifikata obuka evidenticari 6

dodjela certifikata obuka evidenticari 7

dodjela certifikata obuka evidenticari 8

dodjela certifikata obuka evidenticari 9

dodjela certifikata obuka evidenticari 10