Održan drugi ciklus obuke za uposlenike službi za zapošljavanje

U Sarajevu je održana obuka za 37 evidentičara odnosno uposlenike koji obavljaju administrativno-evidentičarske poslove u javnim službama/zavodima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.

Kroz dvodnevnu obuku, učesnici su prošli kroz teme standardizacije procesa relevantnih za evidentičare i vještine komunikacije.

Obuka se realizovala kroz dvije paralelelne radionice gdje su dvije grupe učesnika obrađivale specifične teme kao što su komunikacija sa strankama na šalteru, komunikacija u konfliktnim situacijama, prevazilaženje stresa kao i teme vezano uz evidentičarski proces i postizanje efikasnosti istog.

Obuci su prisustvovali predstavnici Službe za zapošljavanje Tuzlanskog, Kantona Sarajevo, zatim Bosansko-podrinjskog kantona, te evidentičari iz Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Nakone realizovane obuke uslijedilo je testiranje i certificiranje polaznika koje su uspješno završili obuku.

U prošloj sedmici ovakva obuka je održana u Tuzli a prisustvovali su joj uposlenici službi Tuzlanskog, Unsko-sanskog i Posavskog kantona, te Zavoda Brčko distrikta BiH.

(Izvor: yep.ba)