ODLUKA o realizaciji ugovora zaključenih po Programu poticaja zapošljavanja 2019

Upravni odbor JU Službe za zapošljavanje TK na sjednici održanoj 27. maja donio je odluke o realizaciji ugovora zaključenih po Programu poticanja zapošljavanja 2019.

Poslodavac koji je zaključio ugovor o sufinansiranju zapošljavanja po Programu poticanja zapošljavanja 2019, a kojem je naredbom Federalnog štaba civilne zaštite privremeno obustavljeno obavljanje djelatnosti zbog pandemije koronavirusa, i koji su zbog toga morali otpustiti radnike zaposlene po Programu, dozvoljava se ponovno zapošljavanje istih osoba u svrhu nastavka realizacije zaključenog ugovora između poslodavca i Službe za zapošljavanje.

Poslodavac koji, bez svoje krivice nije u mogučnosti zaposliti istu osobu, može zaposliti zamjensku osobu u skladu sa uvjetima Programa.

Služba za zapošljavanje će u svakom konkretnom slučaju provjeriti da li je poslodavcu bilo onemogućeno obavljanje djelatnosti zbog naredbi Federalnog štaba civilne zaštite, kao i da li poslodavac zapošljava osobe pou skladu sa Programom.

Poslodavac koji namjerava koristiti prava određena ovom odlukom, a kojem se dozvoli obavljanje djelatnosti, dužan je o istom, pismenim putem obavjestiti.