Odgajatelj predškolske djece – 1 izvršilac

Privatna predškolska ustanova Vrtić Čarolija Lukavac raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos, na određeno vrijeme, na sljedeću radnu poziciju: Odgajatelj predškolske djece -1 izvršilac

Opšti uslovi za navedene pozicije

1. Diploma o završenoj stručnoj spremi

•             VSS, diplomirani profesor predškolskog odgoja, pedagoški fakultet, odgajatelj,

bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja,

2. Diploma o završenoj stručnoj spremi, uvjerenje o položenom stručni ispitu i dokaz o završenoj modularnoj obuci

•             VSS, Diplomirani profesor razredne nastave,  uz položen stručni ispit i prethodno završenu modularnu obuku Pedagoškog zavoda Tuzlanskog Kantona u trajanju od najmanje 40 sati

•             Bachelor razredne nastave, uz položen stručni ispit i prethodno završenu modularnu obuku Pedagoškog zavoda Tuzlanskog Kantona u trajanju od najmanje 40 sati

3.Poželjno ali nije neophodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

4.Savjesnost, izdržljivost, fleksibilnost i samoinicijativnost, kreativnost

5. Dobre komunikacijske vještine sa različitim ciljnim skupinama

Vaši zadaci

-Briga o djeci
– Izrada i realizacija koncepta pedagoške brige o djeci
– Saradnja sa roditeljima, upravom vrtića i kolegicama, vanjskim stručnim saradnicima itd. s ciljem proaktivne potpore razvoju djece
-Vođenje pedagoške dokumentacije i saradnja s nadležnim tijelima
-Fokus na kvalitetnom i savremenom pedagoškom radu prilagođenom djeci
-Najvažniji kriterij je motivacija i ljubav za rad sa malom djecom

Prijave sa biografijom i motivaciono pismo slati na email: carolija.lukavac@gmail.com

Konkurs ostaje otvoren do popune navedene pozicije

Intervju za kandidate koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom će se obaviti u prostorijama PPU „Vrtić Čarolija“ Lukavac, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni