Obavještenje za poslodavce: Produžen rok za dostavu dokumentacije po Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018

U skladu sa zaključkom usvojenim na sastanku direktora službi za zapošljavanje u Federaciji BiH, rok za dostavu dokumentacije aplikanata (poslodavaca) po Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018 produžava se do 15.04.2018. godine.

Prvobitni rok je bio 30 dana od dana podnošenja aplikacije. Podsjećanja radi, javni poziv za Program sufinansiranja zapošljavanja 2018 bio je objavljen krajem februara.

Tokom naredne sedmice, Federalni zavod za zapošljavanje kantonalnim službama će dostaviti spiskove aplikanata.