Obavještenje o obnovljenom Javnom pozivu za odabir korisnika za proizvodnju ljutih paprika

Na osnovu Sporazuma zaključenog između Grada Tuzle i UNDP BiH, kojim su osigurana donatorska sredstva od strane Projekta Dijaspora za razvoj, koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH, i Grada Tuzle u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje, obavještavamo sva zainteresirana fizička lica i poljoprivredne zadruge, da je 09.04.2019. godine, na web stranici Grada Tuzle www.grad.tuzla.ba objavljen obnovljen Javni poziv za odabir korisnika za proizvodnju ljutih paprika.

Prijaviti se mogu fizička lica, a prvenstveno mlade i nezaposlene osobe sa područja grada Tuzle, te poljoprivredne zadruge. Obrasci zahtjeva za prijavu na Javni poziv mogu se preuzeti na info pultu Grada Tuzle ili sa web stranice (www.grad.tuzla.ba). Propisani obrasci i prateća dokumentacija dostavljaju se u zapečaćenoj koverti lično na pisarnicu Grada Tuzle ili prepručenom poštom na adresu:

GRAD TUZLA
Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti
Ul. ZAVNOBiH-a br. 11, 75000 Tuzla

Rok za podnošenje prijava je 8 dana, od dana objavljivanja Javnog poziva na web stranici Grada Tuzle www.grad.tuzla.ba, te na oglasnoj ploči Grada Tuzle, a zaključno sa 17.04.2019. godine.
Sve dodatne informacije, podnosioci zahtjeva mogu dobiti u Službi za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, ili na broj telefona 035/307- 416 svakim radnim danom od 08.00-16.00 sati.

Kompletan tekst obnovljenog Javnog poziva, sa pripadajućom dokumentacijom, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

LINK 1

LINK 2

LINK 3