OBAVIJEST PODNOSIOCIMA PRIJAVA NA JAVNI OGLAS JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE TK, PONIŠTEN DANA 01.06.2020. GODINE

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
JU Služba za zapošljavanja TK
Tuzla

Broj: sl/2020
Datum: 03.06.2020. godine

PREDMET:  Obavijest podnosiocima prijava na Javni oglas JU Služba za zapošljavanje TK, poništen dana 01.06.2020. godine

Obavještavaju se podnosioci prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos radnika u JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona objavljen dana 26.05.2020. godine u dnevnom listu Oslobođenje, kao i na web stranici Službe, a poništen u cjelosti dana 01.06.2020. godine, da prijave na isti sa priloženom dokumentacijom, u izvornom obliku, odnosno neotvorene koverte, mogu preuzeti u roku od 7 (sedam) radnih dana, počev od 04.06.2020. godine, u prostorijama protokola Službe, u periodu od 13h do 15h.

Napominjemo da su podnosioci prijava koji na kovertama nisu naznačili lične podatke temeljem kojih se mogu identificirati, na vlastitu odgovornost, dužni preuzeti priloženu dokumentaciju u izvornom obliku, neposrednim uvidom ostalog sadržaja ispisanog na neotvorenoj koverti, pod pretpostavkom da su isti vlastoručno ispisali.

Podnosiocima prijava koji ne preuzmu vlastitu dokumentaciju personalno, ista će biti proslijeđenja poštom, pod uslovom da je na koverti sa dokumentacijom naznačena adresa pošiljaoca.

                                                                                        DIREKTORICA

                                                                         Edina Isaković, prof.informatike