Nastavak Javnog poziva Start up 2018

Federalni zavod za zapošljavanje će sutra, 04.12.2018. godine u 8 sati objaviti nastavka Javnog poziva za Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2018.

Pozivaju se nezaposlene osobe sa područja TK da se upoznaju sa sadržajem programa radi eventualnog učešća. Detaljnije o Programu, te mogućnosti apliciranja nalaze se na web stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje www.fzzz.ba. Za Tuzlanski kanton nezaposlene osobe imati će mogućnost apliciranja na sve tri mjere iz Programa Start up 2018:

1. Poduzetništvo za mlade
2. Poduzetništvo za žene
3. Poduzetništvo za sve

Aplikacija i više informacija nalazi se OVDJE.