NAHLA Tuzla: K O N K U R S za upis polaznica na četveromjesečnu obuku za njegovateljicu

Edukacijski centar Nahla Tuzla raspisuje:

K O N K U R S za upis polaznica

na četveromjesečnu obuku za njegovateljicu

Obuka za njegovateljicu obuhvata 100 sati teoretske i praktične nastave.

Nastavu će držati iskusni predavači/ce, stručnjaci/kinje. Po završetku obuke polaznice će dobiti certifikat kojim se potvrđuju stečene kompetencije, te prema ostvarenim rezultatima naše preporuke za angažman.

Obuka će se realizirati od 20. septembra do 06. decembra 2021. godine u prostorijama EC „Nahla“ Tuzla, u ulici Mitra Trifunovića Uče bb u Tuzli. Nastava će se održavati tri puta sedmično: ponedjeljkom, srijedom u petkom u terminu 16.30 do  19.15 sa uključenom pauzom od 30 minuta, kao i subotom po potrebi. Organizator obuke zadržava pravo izmjene i reorganizacije nastave u slučaju izmijenjenih okolnosti i potreba obuke.

Obuka je besplatna – polaznice su oslobođene plaćanja za učešće na obuci.

Posao njegovateljice:
• brigu o starim osobama u njihovom okruženju/kući,
• brigu o psihofizičkim potrebama starih osoba,
• pomoć pri kretanju i korištenju ortopedskih pomagala,
• pratnju prilikom odlaska kod ljekara,
• pružanje prve pomoći, po potrebi.

Uvjeti:
•  da se nalazi na evidenciji Biroa za zapošljavanje Tuzla
•  minimalno završeno osnovno obrazovanje

Posebna pažnja pri razmatranju prijava bit će posvećena:
• dugotrajno nezaposlenim osobama,
• osobama sa završenom samo osnovnom školom ili SSS,
• osobama koje imaju prethodno iskustvo u radu sa starijim osobama,
• ženama koje su u teškoj materijalnoj situaciji,
• samohranim majkama,
• ženama koje su pretrpjele nasilje u porodici,
• ženama žrtvama rata,
• suprugama invalida i demobiliziranih boraca.

Prijave dostaviti putem  ONLINE FORMULARA ili direktno na info desku u EC “Nahla” Tuzla najkasnije do 13 sati u nedjelju, 14.09.2021. godine. Sve polaznice koje uđu u uži izbor bit će pozvane na intervju. 

Broj mjesta je ograničen! Za sva pitanja i dodatna pojašnjenja obratite se na e-mail: info@tuzla.nahla.ba ili na broj telefona 035 205 699. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 

Obuka će biti realizirana uz podršku Grada Tuzla.

(Izvor: Edukacijski centar Nahla Tuzla)