MODERNIZACIJA d.o.o. Gradačac

MODERNIZACIJA d.o.o. Gradačac raspisuje oglas za sljedeća radna mjesta:

 1. KV BRAVAR – 2 izvršioca
 2. VOZAČ – 1 izvršilac
 3. EKONOMISTA – 1 izvršilac

 

Uslovi i radni zadaci:

 1. KV BRAVAR
 • Završena srednja škola (KV)
 • Minimalno (1) jedna godina radnog iskustva
 • Potrebna vozačka dozvola
 • Radni zadaci: sječenje sekundarnih sirovina
 1. VOZAČ
 • Završena srednja škola (SSS)
 • Minimalno (1) jedna godina radnog iskustva
 • Potrebna vozačka dozvola
 • Radni zadaci: vozač kamiona
 1. EKONOMISTA
 • Završen ekonomski fakultet, smijer računovodstvo
 • Minimalno (1) jedna godina radnog iskustva
 • Potrebna vozačka dozvola
 • Radni zadaci: poslovi u računovodstvu i poslovi oko prijema

Mjesto zaposlenja: Gradačac

Početak radnog angažovanja: 28.11.2016. godine

Datum završetka konkursa: 25.11.2016. godine

Razgovor sa kandidatima će se obaviti dana 21.11.2016. godine u 10:00 sati u prostorijama firme Modernizacija d.o.o. Gradačac, PJ Pelegićevo – Ledenice Donje

Za sve dodatne informacije obratite se kontakt osobi Amir Rekić u vremenu od 10:00 – 15:00 sati na broj telefona 061/141-181