Ministarstvo odbrane BiH/Oružane snage BiH: Javni oglas za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

JAVNI OGLAS za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (Rok za predaju prijava sa pratećom dokumentacijom na Javni oglas je dvadesetjedan (21) dan od dana objavljivanja)

Prijava, saglasnost, biografija, (popunjava kandidat)

Izjava (popunjava kandidat)

NORME za provjeru fizičke spremnosti

PRAVILNIK o prijemu u vojnu službu

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama pravilnika o prijemu u vojnu službu

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama pravilnika o prijemu u vojnu službu, Službeni glasnik BiH, br. 54/22

Prezentacija testiranja fizičke spremnosti na linku: