Menadžer za rizike i osiguranje – 1 izvršilac

Global Ispat Koksna Industrija d.o.o Lukavac raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeće radnu poziciju: Menadžer za rizike i osiguranje – 1 izvršilac

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

1. VSS/VII stepen, završen Ekonomski fakultet
2. Najmanje 2 (dvije) godina radnog iskustva u struci
3. Posjedovanje radnog iskustva na poslovima osiguranja, u osiguravajućim kućama i sl.
4. Poznavanje rada na računaru
5. Poznavanje engleskog jezika
6. Organizacione sposobnosti i komunikativnost
7. Spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju

Kandidati su obavezni uz prijavu sa dokumentacijom kojom dokazuju ispunjavanje uslova javnog konkursa dostaviti i biografiju o radnom angažovanju do sada. Prijavu na konkurs i biografiju o radnom angažovanju obavezno je dostaviti na bosanskom i engleskom jeziku

Samo kandidati koji ispunjavaju uslove bit će pozvani na intervju u sjedište „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac

Prijave sa dokumentima kojima dokazuju ispunjenje uvjeta iz ovog konkursa (kopija diplome, uvjerenje o radnom stažu, certifikat o poznavanju rada na računaru, certifikat o poznavanju engleskog jezika i ostale certifikate) potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa (23.05.2019. – 07.06.2019. godine) lično, e-mailom na adresu: posao@gikil.ba ili putem pošte na adresu:

„Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac
ul. Željeznička br. 1
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje