Malim koracima do uspjeha

Izreka engleskog filozofa i pjesnika Francis Bacona da je svako graditelj svoje sreće svojom pričom o iskustvu na putu zaposlenja u potpunosti potvrđuje Tuzlanka Aida Šabanović. Cijeli obrazovni put Aida je prošla u Tuzli, po vokaciji je diplomirani pedagog – psiholog, a njena dosadašnja karijerna priča odigravala se na osnaživanju djece i žena.

Otkako je diplomirala 2010. godine stalno se brinula da bude profesionalno uključena. Početak njene radne karijere započeo je u ustanovi koja brine o maloljetnicima koji imaju problema u ponašanju, Odgojnom centru Tuzlanskog kantona. U istom periodu je i volontirala u gimnaziji „Ismet Mujezinović“, a sve kako bi mogla polagati i stručni ispit u obrazovanju. Nakon ovih prvih radnih angažmana, narodnim jezikom rečeno, klupko se odmotalo i Aida nije prestala tražiti i dobijati poslovne ponude bilo volonterski ili sa stažom. „Nikad nisam odbila dobru poslovnu priliku bez obzira da li je i koliko plaćena. Moje shvatanje bilo je da dok sam mlada i na početku karijere trebam iskoristiti slobodno vrijeme za dodatno učenje, usavršavanje i razvijanje svojih vještina i iskustava, jer kasnije kada dobijem svoju porodicu neću imati ni blizu toliko vremena“, objasnila je Aida.

Biro za ljudska prava, Snaga žene, SOS – Dječija sela BiH su organizacije koje se uglavnom bave osnaživanjem djece, mladih i žena, a Aida je radeći ili volontirajući u svakoj od njih stekla posebne vještine koje su joj na kraju pomogle da dođe do svog sadašnjeg i stalnog zaposlenja.

NAHLA je 2018. godine dobila sredstva za zapošljavanje jedne radnice preko programa sufinansiranja zapošljavanja žena Federalnog zavoda za zapošljavanje. Nakon uspješne prijave na konkurs Aida je postala voditeljica odjela za edukaciju i u prilici je svakodnevno raditi ono što ju je oduvijek privlačilo -rad sa djecom i ženama. „Rad u NAHLI je nešto što me potpuno ispunjava, trenutno sam u svom punom potencijalu. Trenutno sam ostvarena na svim životnim poljima“, istakla je Aida, koja je danas i majka dvije kćerkice.

Prema Aidinim riječima vjera u sebe, svoje znanje i sposobnosti je najbitnija i da se malim koracima dolazi do uspjeha. Svim nezaposlenim poručuje da slobodno vrijeme koje imaju dok traže posao ispune edukacijom i usavršavanjem. „Komunicirajte i povezujte se sa ljudima, prihvatajte ponuđene angažmane koji možda u datom momentu i nisu vaš posao iz snova i neprestano tražite, obilazite i kontaktirajte poslodavce, jer samo tako ćete uspjeti. Vi tražite posao, a ne posao vas!“, navodi Aida.