Lovačko društvo “Srndać” Gračanica – lovočuvar – 1 izvršilac

Lovačko društvo “Srndać” Gračanica raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: lovočuvar – 1 izvršilac (uz probni rad od 6 mjeseci).

Opći uslovi:
– da je državljanin BiH
– da osoba posjeduje najmanje III stepen stručne spreme
– da je osoba zdravstveno sposobna za vršenje određenih poslova utvrđenim za to radno mjesto
– da osoba nije krivično kažnjavana i da se ne vodi krivični postupak protiv istog

Posebni uslovi:
– da osoba posjeduje položen lovački ispit i lovočuvarski ispit
– da osoba ispunjava uslove za nošenje oružja
– da osoba posjeduje položen vozački ispit B kategorije

Mjesto zaposlenja: Gračanica

Uz prijavu na oglas, kandidat je dužan priložiti:
– kratku biografiju
– rodni list (ne stariji od 6 mjeseci)
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
– diplomu o stepenu školske spreme
– uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka
– uvjerenje o nekažnjavanju
– vozačka dozvola B kategorije
– oružni list za lovačko oružje
– uvjerenje o položenom lovačkom i lovočuvarskom ispitu

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave slati na adresu:
LD “Srndać” Gračanica
Ul. Mulamustafe Bašeskije bb
75320 Gračanica
Sa naznakom “Prijava na oglas – NE OTVARAJ”

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.