Kontrolor kvaliteta proizvoda – 1 izvršilac

Plastoflex je kompanija stvarana od 1979. godine, te je u dosadašnjih 40 godina stekla veliko znanje i iskustvo u proizvodnji i preradi plastike metodom injekcionog brizganja, te izradom alata za brizganje plastike.

Naš osnovni cilj je napraviti proizvode koji zadovoljavaju potrebe tržišta sa naglaskom na kvalitet, kratke rokove, i konkuretnu cijenu. Ukoliko želite da postanete dio uspješnog i perspektivnog  tima,  pozivamo vas da se prijavite na sljedeće pozicije: Kontrolor kvaliteta proizvoda – 1 izvršilac.

Uslovi:

  • VSS tehnološkog smjera
  • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
  • znanje jednog stranog jezika i rada na računaru

Kratak opis poslova:

  • praćenje kvaliteta proizvoda u toku proizvodnje
  • rješavanje neusklađenosti uz određivanje korektivno preventivnih mjera
  • izlazna kontrola proizvoda na dnevnoj bazi
  • sudjelovanje u donošenju odluka vezanih za kvalitet proizvoda
  • izrada specifikacija proizvoda

Prijave kandidata treba da sadrže kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objave.

Kandidati koji ispunjavaju uslove i uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor.

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona: 035/705-030.

Prijave slati na adresu:

Plastoflex d.o.o.

Branilaca grada bb

75320 Gračanica

ili putem e-maila: posao@plastoflex.ba