JZU Opća bolnica Dr. Mustafa Beganović Gračanica: Doktor medicine – 1 izvršilac

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 4/19) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos, Javna zdravstvena ustanova Opća bolnica Dr.Mustafa Beganović Gračanica raspisuje javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta: Doktor medicine – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

Opis poslova, opće i posebne uslove i druge informacije pogledajte u DOKUMENTU ISPOD:

Javni oglas doktor medicine neodređeno vrijeme 2019

PRIJAVNI OBRAZAC

Oglas je 10.7.2019. objavljen u Oslobođenju