JZU Gradska apoteka Gračanica: Javni oglas za prijem u radni odnos magistara farmacije

JZU Gradska apoteka Gračanica raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos magistara farmacije

Opis poslova, opće i posebne uslove i način apliciranja preuzmite u dokumentu ispod:

Javni oglas

Javni oglas je objavljen 21.7.2020. godine i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.