JZU Dom zdravlja Gradačac:Oglas za prijem doktora medicine i stomatologije

JZU Dom zdravlja Gradačac raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos po Programu zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za sljedeće radne pozicije:

1. doktor medicine (2 izvršioca)
2. doktor stomatologije (1 izvršilac)

Uslove javnog oglasa, opće i posebne uslove, način apliciranja i druge informacije pogledajte u dokumentu ispod:

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS