Jubilarnih 10 godina Projekta zapošljavanja mladih

Danas se obilježava jubilarna, 10-ta godišnjica Projekta zapošljavanja mladih (YEP). Projekat je danas u trećoj fazi implementacije, a proteklih 10 godina karakteriše niz uspješno realizovanih aktivnosti, nastojanje da se modernizuje rad službi za zapošljavanje ali i podrška mladim ljudima u BiH da realizuju sopstvene poslovne ideje.

Početak Projekta zapošljavanja mladih

Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji podržava Vlada Švicarske, počeo je u oktobru 2008. godine kroz inicijalne aktivnosti usmjerene na sinergiju privatnih agencija za zapošljavanje i javnih službi za zapošljavanje, te unapređenje kurikuluma u srednjem stručnom obrazovanju u kontekstu karijerne orjentacije. Prva faza je imala 4 komponente a neki od ključnih rezultata podrazumijevaju upostavljanje prva dva Kluba za traženja posla (KTP) i to u Banja Luci i Tuzli koji su otvoreni 2010. godine, kao i implementaciju Programa upravljanja karijerom u 6 pilot srednjih škola u BiH.

Forumi o zapošljavanju mladih, Ogledni biro i lokalne inicijative za zapošljavanje u drugoj fazi

U narednoj fazi, Projekat usmjerava svoje aktivnosti na unapređenje efikasnosti JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo a kroz otvaranje dva Ogledna biroa (Doboj i Novo Sarajevo), gdje je cilj testirati primjenu novog modela rada sa klijentima u JSZ što podrazumijeva razdvajanje evidentičarskih od savjetodavnih funkcija, te zapravo primjenu savjetodavnih alata u radu sa klijentima. Na sistemskom nivou, stručnjaci Projekta su učestvovali u izradi Strategije za jačanje funkcije posredovanja u FBIH koja predstavlja temelj za kasnije širenje koncepta Oglednog biroa u svim službama za zapošljavanje, kroz tzv. Reformski paket.

Jedna od značajki ove faze svakako je i razvoj savremenog sistema za upravljanje učincima (PMS).

U sklopu druge faze Projekta realizovali su se Forumi o zapošljavanju mladih (EYF) putem kojih su se tematizirala ključna pitanja u oblasti zapošljavanja, tržišta rada i uključivanja mladih nezaposlenih na tržište rada. Nadalje, kroz program lokalnih inicijativa Projekat je radio na jačanju lokalnih kapaciteta, naročito nevladinog sektora u realizaciji različitih inicijativa u lokalnim sredinama, među kojima je najzanimljivija zasigurno grupa mladih iz Gradiške, koji su kreirali brend Funky Guerilla, koje će kasnije postati ozbiljan modni brend i uz to socijalno preduzeće.

Tri osnovna cilja podrazumijevala su unapređenje rada javnih službi za zapošljavanje, povećan pristup mladih u nepovoljnom položaju u korištenju usluga službi za zapošljavanje te povećan značaj zapošljavanju mladih u javnom prostoru BiH.

Treća faza u znaku sistemske podrške

Treća ujedno aktuelna faza je fokusirana na širenje Reformskog paketa u svim službama za zapošljavanje, te bilježi značajne rezultate 1581 mladih je bilo uključeno u grupno savjetovanje od čega je 498 zaposleno, dok je 9 709 novoevidentiranih dobilo individualnu savjetodavnu podršku od čega je 1735 zaposleno. Od uspostave Klubova za traženje posla, ukupno je 9002 nezaposlenih mladih bilo uključeno, od čega je 4005 zaposleno.

Pored jačanja internih kapaciteta službi za zapošljavanje, Projekat zapošljavanja mladih (YEP) radi na osnaživanju (socijalnog) preduzetništva pa je tako pet socijalnih preduzeća dobilo podršku u pripremnim aktivnostima (Tunel Ključ, Infohouse i ProReha Sarajevo, Feniks Tuzla i Poljoprivredna zadruga Banja Luka – 20 osoba angažovano-formalno zaposlenje se očekuje do kraja poljoprivredne sezone naredne godine) dok je 15 preduzeća u procesu inkubacije (YEP/IEEE Inovacijski izazov 2017).

51 mladi inovator uključen je u proces podrške putem YEP/IEEE Inovacijskog izazova 2017, 420 preduzetnika su ušla u inkubacijski izazov u 32 opštine, a ukupno je zaposleno 63 osobe.

Do aprila 2020.godine do kada traje Projekat YEP nastojat će se finalizirati implementacija Reformskog paketa, naročito u službama sa kojima se tek ušlo u reformu, raditi na promociji uspješnih priča kako iz Klubova za traženje posla tako i iz individualnog savjetovanja, a kroz izgradnju ljudskih kapaciteta i zajedničko investiranje u infrastrukturu. Naročitu pažnju u narednom periodu Projekat će posvetiti uspostavljanju i održavanju novih biznisa putem YEP Inkubatora poslovnih ideja, a kako bi se izgradio mehanizam za dugoročnu podršku mladim budućim preduzetnicima.

(Izvor: yep.ba)