JU OŠ Vukovije: Defektolog-oligofrenolog/edukator-rehabilitator – 1 izvršilac

Javna ustanova Osnovna škola Vukovije raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Defektolog-oligofrenolog/edukator-rehabilitator – 1 izvršilac.

Uslovi:

  • Završena visoka stručna sprema – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Prijave i više informacija putem telefona 035 611 670. Kontakt osoba Armin Hodžić.

Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.