JU OŠ Rapatnica: Konkurs za izbor i imenovanje direktora ustanove

Javna ustanova Osnovna škola Rapatnica Srebrenik raspisuje konkurs za izbor i imenovanje direktora ustanove.

Opis poslova, opće i posebne uslove i način apliciranja preuzmite u dokumentu ispod:

KONKURS

Konkurs je objavljen 13.7.2020. godine u dnevnim novinama Dnevni avaz i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.