JU OŠ Gornja Tuzla: Nastavnik njemačkog jezika – 1 izvršilac

JU OŠ Gornja Tuzla raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Nastavnik njemačkog jezika – 1 izvršilac.

Uslovi:

 • Završen:
 • a) Nastavnički fakultet/pedagoška akademija, odsjek za strani jezik, sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim studijem (VII stepen stručne spreme) stečenim stručnim zvanjem profesor stranog jezika ili drugim stručnim zvanjem gdje je strani jezik glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi
 • b) Nastavnički fakultet/pedagoška akademija, odsjek za strani jezik, sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja dodiplomskog studija u četverogodignjem trajanju (240 ECTS) i stečenim stručnim zvanjem bachelor stranog jezika ili drugim stručnim zvanjem gdje je strani jezik glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi ili ekvivalent
 • c) Nastavnieki fakultet/pedagoška akademija, odsjek za strani jezik, sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja dodiplomskog studija u trogodišnjem trajanju (180 ECTS) i stečenim stručnim zvanjem bachelor stranog jezika ili drugim stručnim zvanjem gdje je strani jezik glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi ili ekvivalent
 • d) Nastavnieki fakultet/pedagoška akademija, odsjek za strani jezik, sa završenim dvogodišnjim dodiplomskim studijem (VI stepen stručne spreme) i stečenim stručnim zvanjem nastavnik stranog jezika ili drugim stručnim zvanjem gdje je strani jezik glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi.
 • Potrebno radno iskustvo i položen stručni ispit

Kratak opis radnih zadataka:

 • Ostvarivanje ciljeva i zadatke odgoja i obrazovanja utvrđenih Zakonom o osnovnom obrazovanju i donesenih propisa i drugih akata
 • Realizira nastavni plan i program u okviru 40 – satne radne sedmice i godišnjeg programa rada škole
 • Prati i vrednuje uspjeh učenika u vladanju i učenju
 • Vodi pedagošku dokumentaciju i dokumentaciju o odgojno obrazovnom radu
 • Suraduje sa stručnom službom škole i roditelja učenika na poslovima odgoja i obrazovanja
 • Obavlja poslove i radne zadatke propisane Pedagoškim standardima, Pravilnikom o unutrašnjoj oragnizaciji poslova i radnih zadataka

Prijave i više informacija putem telefona 035 313 601. Kontakt osoba Azra Feukić. Zvati u periodu od 8 do 14 sati.

Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.