JU Dom zdravlja sa stacionarom Žepče – doktor opće medicine – 1 izvršilac

JU Dom zdravlja sa stacionarom Žepče raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos na sljedeću poziciju: doktor opće medicine – 1 izvršilac.

Uslovi:
– VSS – Medicinski fakultet
– godina dana radnog iskustva
– završen PAT (dodatna edukacija)
– posjedovanje vozačke dozvole

Mjesto zaposlenja: Žepče

Visina plate (oko): 1.500,00 KM

Prijave i dodatne informacije moguće je dobiti putem telefona br. 032-881-125 u periodu od 07:00 do 15:00 sati.

Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.