JU Centar za socijalni rad Živinice: Konkurs za izbor i imenovanje direktora ustanove

Javna ustanova Centar za socijalni rad Živinice raspisuje konkurs za izbor i imenovanje direktora ustanove.

Opis poslova, opće i posebne uslove i način apliciranja preuzmite u dokumentu ispod:

KONKURS

Konkurs je objavljen 11.5.2021. godine u dnevnim novinama Dnevni avaz i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.