JU Centar za autizam Meho Sadiković Tuzla: Javni oglas za prijem zaposlenika

avna ustanova Centar za autizam Meho Sadiković Tuzla raspisuje javni oglas za prijem zaposlenika na sljedeće radne pozicije:

  1. Edukator rehabilitator/defektolog odgovarajućeg usmjerenja – 1 izvršilac
  2. Psiholog – 2 izvršioca
  3. Muziko/art terapeut – 1 izvršioc.

Opise poslova, uslove i način apliciranja možete pronaći u tekstu javnog oglasa na linku ispod:

JAVNI OGLAS

Javni oglas objavljen je 15.5.2024. godine u dnevnim novinama Večernji list i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.