JP Vodovod i kanalizacija doo Živinice: JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu Člana 70. Statuta JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Živinice, Člana 8. Pravilnika o radu broj N0-660/19,Člana 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Sl.novine FBiH broj:89/18), Člana 5. Odluke o potrebi prijema radnika u radni odnos na određeno vrijemebroj: UD-796/19 od 24.05.2019.godine, v.d. direktora JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Živinice, raspisuje: JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme na sljedće radne pozicije:

1.Očitavač satova/brojila vode – 8 (jedan) izvršilac
2.Operater postrojenja za preradu vode – 4 (jedan) izvršilac
3.Čistač ulica – 6 (jedan) izvršilac

Oglas u cjelosti možete preuzeti OVDJE.

Prijavu sa traženom dokumentacijom možete dostaviti lično ili preporučeno putem pošte na adresu:

JP Vodovod i kanalizacija doo Živinice
Strašanj bb
75270 Živinice,

sa naznakom: Prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – NE OTVARAJ, sa naznakom za poziciju 1, 2 ili poziciju 3.

Oglas je objavljen 25.5.2019. godine u mostarskom Dnevnom listu i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.