JP Šume TK d.d. Kladanj: Javni oglas za prijem u radni odnos

Dioničko društvo Javno preduzeće Šume TK Kladanj raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeće radne pozicije:

NA ODREĐENO VRIJEME, na period od 12 mjeseci, za radna mjesta:

 1. Projektant u šumarstvu, ŠG „Konjuh“ Kladanj, broj izvršilaca 1; Kočijaš,
 2. Šumarija „Gornja Drinjača“, broj izvršilaca 2;
 3. Kočijaš, Šumarija „Srednja Drinjača“, broj izvršilaca 1;
 4. Pratilac uz vlastitu komoru, Šumarija „Srednja Drinjača“, broj izvršilaca 2;
 5. Pratilac uz zglobni traktor, Šumarija „Srednja Drinjača“, broj izvršilaca 1;
 6. Kočijaš, Šumarija „Gostelja“, broj izvršilaca 2;
 7. Pratilac uz zglobni traktor, Šumarija „Gostelja“, broj izvršilaca 1;
 8. Radnik na uzgoju šuma, Šumarija „Gostelja“, broj izvršilaca 1;
 9. Automehaničar, Organizaciona jedinica „Sporedne djelatnosti“, broj izvršilaca 2;
 10. Autoelektričar, Organizaciona jedinica „Sporedne djelatnosti“, broj izvršilaca 1;
 11. Vozač kamiona, Organizaciona jedinica „Sporedne djelatnosti“, broj izvršilaca 1;
 12. Radnik u građevinarstvu, Organizaciona jedinica „Sporedne djelatnosti“, broj izvršilaca 2;
 13. Tehnolog za uzgoj i zaštitu šuma, ŠG „Sprečko-Šumarija Banovići“, broj izvršilaca 1;
 14. Pomoćni radnik u šumarstvu, Šumarija Banovići, broj izvršilaca 1;
 15. Pomoćni radnik u šumarstvu, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 1;
 16. Sjekač, ŠG „Vlaseničko-Šumarija Jelovik“, broj izvršilaca 1;
 17. Pomoćni radnik u šumarstvu, Šumarija Jelovik, broj izvršilaca 1.

NA ODREĐENO VRIJEME, na period od 2 mjeseca, za radno mjesto:

 1. Radnik u rasadniku, Organizaciona jedinica „Sporedne djelatnosti“, broj izvršilaca 2.

Opis radnih pozicija, uslovi i način apliciranja nalaze se u tekstu javnog oglasa, a koji možete preuzeti na linku ispod:

JAVNI OGLAS

Javni oglas je objavljen 8.10.2020. godine i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.