JP Šume TK d.d. Kladanj: Javni oglas za prijem radnika u radni odnos

Dioničko društvo Javno preduzeće Šume TK Kladanj raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos.

Radne pozicije, opis radnih zadataka, uslovi i način apliciranja nalaze se u tekstu javnog oglasa, a koji možete preuzeti na linku ispod:

JAVNI OGLAS

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana zadnje objave ne računajući dan objavljivanja javnog oglasa.