JP Horizontala Živinice: Javni oglas za prijem radnika u radni odnos

Javno preduzeće Horizontala doo Živinice raspisuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos.

Pozicije, opis poslova, opće i posebne uslove i način apliciranja preuzmite u dokumentu ispod:

JAVNI OGLAS

Javni oglas je objavljen 12.5.2020. godine i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Horizontala doo uputila je Odluku o ispravci gore navedenog Javnog oglasa, a koju prenosimo na linku ispod:

Odluka o ispravci greške