JKP Pannonica Tuzla prima više radnika raznih zanimanja

JKP “Pannonica” d.o.o Tuzla raspisuje javni konkurs za izbor i prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme i to na više radnih pozicija:

1. pečenjar – 5 izvršilaca
2. konobar – 8 izvršilaca
3. barmer (šanker) – 3 izvršioca
4. čistačica prostorija – 3 izvršioca
5. voditelj poslovne jedinice GRIL – 1 izvršilac

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće opće uslove

– da je državljanin BiH i da ima prebivalište u BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu i zahtjev za prijavu — odjavu prebivališta — boravišta i promjenu adrese stana ne stariji od 6 mjeseci (dokaz:PBA-I)

zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće posebne uslove:

 1. PEČENJAR
 2. a) vrsta i stepen stručne spreme: SSS, KV (dokaz: kopija diplome)
 3. KONOBAR
 4. a) Vrsta i stepen stručne spreme: SSS, KV (dokaz: kopija diplome)
 5. BARMEN (Šanker)
 6. a) Vrsta i stepen stručne spreme: SSS, KV (dokaz: kopija diplome)
 7. ČISTAČICA PROSTORIJA
 8. a) Vrsta i stepen stručne spreme: završeno osnovno obrazovanje (dokaz: svjedočanstvo)
 9. VODITELJ POSLOVNE JEDINICE „GRIL”
 10. a) Vrsta i stepen stručne spreme: SSS, KV (dokaz: kopija diplome)

Uz prijavu na javni konkurs koji sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su obavezni priložiti kopije sljedećih dokumenata:

 • uvjerenje o državljanstvu
 • zahtjev za prijavu — odjavu prebivališta — boravišta i promjenu adrese stana ne stariji od 6 mjeseci (PBA-I)
 • kopiju dipolome

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavit će se poseban intervju koji provodi Komisija za bodovanje kandidata. Odluku o prijemu kandidata u radni odnos donosi direktor, ista se dostavlja svim učesnicima oglasa. Učesnik oglasa nezadovoljan izborom kandidata ima pravo u roku od 8 dana izjaviti prigovor.

Napomena: Prilikom zaključenja ugovora o radu odabrani kandidati su obavezani dostaviti orginalnu ili ovjerenu kopiju gore navedenih dokumenata, te Ijekarsko uvjerenj ne starije od tri mjeseca.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od objavljivanja.

Prijave, uz dokaze o ispunjavanju uslova konkursa i kraću biografiju, dostaviti (lično ili preporučeno poštom) na adresu:

JKP ”Pannonica” d.o.o. Tuzla

Ul. Šetalište Slana banja bb

(uz naznaku: Konkurs za izbor i prijem radnika radni odnos na određeno vrijeme u JKP”Pannonica d.o.o Tuzla”