JAVNI POZIV za učešće u VIII Programu sufinansiranja zapošljavanja Roma

Na osnovu Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba(„Službene novine Federacije BiH“, TK“,broj: 41/01,22/05 i 9/08), i Odluke Upravnog odbora broj: 01-02-41/18-63/11-4 o usvajanju VIII Programa sufinanssiranja zapošljavanja Roma, JU Služba za zapošljavanje raspisuje: JAVNI POZIV za učešće u VIII Programu sufinansiranja zapošljavanja Roma.

Tekst javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

Zahtjev za prijavu možete preuzeti OVDJE.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja (25.2.2019.) Javnog poziva, odnosno zadnji dan za podnošenje prijava je 27.3.2019. godine.