Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u općini Gračanica

Služba za zapošljavanje TK raspisuje Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u općini Gračanica.

Uslovi i sadržaj ponude dati su u Javnom pozivu u sljedećem linku:

Javni poziv za zakup poslovnog prostora u Gračanici