JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE ZAINTERESOVANIH NEZAPOSLENIH OSOBA VSS SA PODRUČJA GRADA GRAČANICA ZA OBAVLJANJE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA U ORGANU UPRAVE I PRAVNIM SUBJEKTIMA IZ JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA

Na osnovu Odluke Gradskog vijeća o obavljanju stručnog osposobljavanja nezaposlenih osoba visoke stručne spreme sa područja grada Gračanica u organu uprave i pravnim subjektima iz javnog i privatnog sektora („Službeni glasnik Grada Gračanica“ broj : 6/20) i člana 10. Statutame odluke o organizaciji Grada Gračanica u skladu sa Zakonom o Gradu Gračanica (“Službeni glasnik Grada Gračanica” broj: 1/19) Gradonačelnik Grada Gračanica, objavljujeNa osnovu Odluke Gradskog vijeća o obavljanju stručnog osposobljavanja nezaposlenih osoba visoke stručne spreme sa područja grada Gračanica u organu uprave i pravnim subjektima iz javnog i privatnog sektora („Službeni glasnik Grada Gračanica“ broj : 6/20) i člana 10. Statutame odluke o organizaciji Grada Gračanica u skladu sa Zakonom o Gradu Gračanica (“Službeni glasnik Grada Gračanica” broj: 1/19) Gradonačelnik Grada Gračanica, objavljuje

Javni poziv za prijavljivanje zainteresovanih nezaposlenih osoba sa VSS sa područja Grada Gračanica za obavljanje stručnog osposobljavanja u organu uprave i pravnim subjektima iz javnog i privatnog sektora

Više informacija u sljedećem linku:

Javni poziv ostaje otvoren od 13.07.2020. godine do 21.08.2020. godine.