Javni poziv za kupovinu poslovnog prostora u Gradačcu za biro za zapošljavanje Gradačac

JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona objavljuje: JAVNI POZIV za kupovinu poslovnog prostora u Gradačcu za biro za zapošljavanje Gradačac.

Služba obavještava sva pravna i fizička lica da mogu dostaviti podatke o raspoloživosti i vlasništvu objekta/prostora na području Gradačca u svrhu moguće kupoprodaje.

Ponude se mogu dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnim novinama „Oslobođenje“, web stranici JU Služba za zapošljavanje TK (www.szztk.ba), oglasnim pločama JU Služba za zapošljavanje TK i Biroa za zapošljavanje Gradačac. Ponude se dostavljaju neposredno na protokol Službe na gore navedenoj adresi ili putem pošte preporučeno.

Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima.

JAVNI POZIV možete preuzeti OVDJE.