Javni poziv – Prijave za zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj

Triple Win projekat provodi u ime njemačke vlade Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i Agencija za zapošljavanje SR Njemačke u partnerstvu sa Agencijom za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta BiH na osnovu Dogovora o posredovanju pri zapošljavanju radnika iz Bosne i Hercegovine u SR Njemačku na određeno vrijeme.

JAVNI POZIV
za prijavu za zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj

Mjesto rada: SR Njemačka

Naziv posla: Radnici za zdravstvenu njegu

Opis posla: rad na mjestu asistenta za zdravstvenu njegu do priznavanja diplome u SR Njemačkoj, a poslije priznavanja diplome, rad na poslovima kvalifikovanog zdravstvenog radnika

Uslovi za kandidate:

Status:
Svi zainteresovani kandidati, državljani Bosne i Hercegovine, koji ispunjavaju uslove navedene u ovom javnom pozivu, ali prednost kod odabira će imati nezaposlena lica registrovana na evidenciji službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.

Оbrazovanje:
– Stepen obrazovanja: minimum srednja medicinska škola (IV stepen);
– Obrazovni profil: medicinska sestra – tehničar opšteg ili pedijatrijskog smjera

Posebna znanja i vještine:
– Poznavanje njemačkog jezika nije obavezno ali je prednost
– Položen stručni ispit za rad u struci

Radno iskustvo:
– od prednosti je radno iskustvo u zadnje 4 godine (opšta njega, stažiranje, volonterski angažman, privatna njega u kući)
– prekvalifikacije će se uzimati u razmatranje ukoliko podrazumijevaju:
a) vanredno obrazovanje u trajanju od 2 godine u javnim školama (diplome privatnih škola/privatnih škola sa pravom javnošću se neće uzimati u razmatranje) uz prethodno završeno srodno medicinsko obrazovanje (npr. prekvalifikacija diplome fizioterapeuta na zvanje medicinska sestra/tehničar) ili
b) vanredno obrazovanje u trajanju od 2 godine u javnim školama (diplome privatnih škola/privatnih škola sa pravom javnošću se neće uzimati u razmatranje) uz 2 godine radnog iskustva kao njegovatelj (uključujući pripravnički staž)

Uslovi rada i boravka

Vrsta radnog odnosa:
– Na određeno vrijeme na poziciji asistenta za zdravstvenu njegu, do nostrifikacije diplome za
zdravstvenog radnika;
– Nakon nostrifikacije diplome, radni odnos se može zasnovati i na neodređeno vrijeme na poziciji zdravstvenog radnika, a zaposleni ima mogućnost da nakon određenog perioda prema Zakonu o boravku stranaca u SR Njemačkoj podnese zahtjev za dobijanje stalne boravišne dozvole.

Nostrifikacija diplome:
– U skladu sa pozitivnim propisima SR Njemačke nostrifikacija diplome za zdravstvenog radnika je obavezna najkasnije u roku od 12 mjeseci.

Zarada:
– Početna mjesečna plata iznosi minimalno 1.900 Eura (bruto) / do priznavanja diplome za zdravstvenog radnika;

Smještaj i ishrana :
– Poslodavac obezbjeđuje smještaj, a zaposleni u cjelosti ili dijelom participira u troškovima.

Troškovi prijevoza:
– Troškove prijevoza radi zapošljavanja na relaciji Bosna i Hercegovina – SR Njemačka snosi poslodavac.

Prijavi je potrebno priložiti:
– Zahtjev/prijava na njemačkom jeziku (obrazac dostupan na web stranici: http://arz.gov.ba/nezaposleni/default.aspx?id=550&langTag=bs-BA);
– Radna biografija/CV na njemačkom jeziku (obrazac dostupan na web stranici: http://arz.gov.ba/nezaposleni/default.aspx?id=550&langTag=bs-BA);
– Diploma/svjedočanstvo završene škole (ovjerena kopija);
– Dokaz o položenom stručnom ispitu (ovjerena kopija);
– Dokaz o radnom iskustvu (ovjerena kopija radne knjižice sa upisanim stažom ili potvrde od
poslodavca);
– Izjava o saglasnosti za raspolaganje ličnim podacima ovjerena kod nadležnog organa
(obrazac dostupan na web stranici: http://arz.gov.ba/nezaposleni/default.aspx?id=550&langTag=bs-BA);
– Kandidati koji posjeduju dokaz o znanju njemačkog jezika (certifikat, učenička knjižica, diploma i sl.) mogu ovjerene kopije dostaviti u prilogu potrebne dokumentacije.

Navedena dokumenta svi zainteresirani, zaposleni i nezaposleni, dostavljaju isključivo lokalnom birou za zapošljavanje nadležne kantonalne službe u Federaciji BiH, filijale u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, odnosno Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, prema mjestu prebivališta, lično ili poštom, sa naznakom “Prijava na Javni poziv za zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj”.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće obavješteni o mjestu i terminu obavljanja intervjua za posao sa predstavnicima njemačke službe za zapošljavanje.

Kandidati koji od strane predstavnika njemačke službe za zapošljavanje budu izabrani nakon intervjua, biće uključeni u projekat “Triple Win” – regionalne saradnje na migraciji radne snage, koji će kandidatima pružati podršku u pripremi, odlasku (vize) i integraciji u SR Njemačkoj.

Projekat “Triple Win” – u organizaciji njemačke službe za zapošljavanje (BA) i njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), nudi podršku kroz kurseve jezika, kao i kurs pripreme za rad i život u SR Njemačkoj.

Kandidati koji budu uspješni na intervjuu biće u obavezi da naknadno dostave dodatnu dokumentaciju:
– diplomu, svjedočanstva trećeg i četvrtog razreda Medicinske škole i dokaz o položenom
stručnom ispitu, prevedene na njemački jezik kod sudskog tumača;
– uvjerenje o nekažnjavanju;
– kopiju pasoša;
– druga dokumenta, po potrebi.

Za dodatne informacije o ovom javnom pozivu, kandidati mogu da se obrate lokalnom birou za zapošljavanje nadležne kantonalne službe u Federaciji BiH, filijale Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, odnosno Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH ili Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine sa naznakom “Triple-Win projekat.

Napomena: Ne vrši se povrat prijavne dokumentacije kandidatima koji ne zadovoljavaju uslove propisane javnim pozivom.