Javni poziv malim i srednjim preduzećima za iskazivanje interesa za učešće u programu zapošljavanja kroz obuku i prekvalifikaciju korisnika Programa za oporavak od poplava – stambeno zbrinjavanje

Program za oporavak od poplava – Stambeno zbrinjavanje objavio je Javni poziv malim i srednjim preduzećima (MSP) za iskazivanje interesa za učešće u programu zapošljavanja kroz obuku i prekvalifikaciju korisnika Programa za oporavak od poplava – stambeno zbrinjavanje.

Mala i srednja preduzeća (MSP) koja su registrirana na području partnerskih ili susjednih JLS, ili imaju ispostave ili poslovne jedinice na području partnerskih ili susjednih JLS, se pozivaju da iskažu svoj interes te predlože projekte za obuku i zapošljavanje potrebne radne snage, a koje planiraju implementirati u 2019. godini. Cilj ove aktivnosti je da korisnici kroz programe obuke i prekvalifikacije steknu znanja i vještine koje su neophodne kako bi se zaposlili kod poznatog poslodavca.

Partnerske jedinice lokalne samouprave (JLS) su sljedeće: Bijeljina, Doboj, Lopare, Modriča, Novi Grad, Prijedor, Banjaluka, Domaljevac–Šamac, Gračanica, Kakanj, Kalesija, Brod, Orašje, Šamac, Šekovići, Srebrenik, Tuzla, Zavidovići, Zenica, Žepče i Zvornik.

Javni poziv je otvoren do 31. 12. 2018. godine do 12:00 sati

Program za oporavak od poplava – stambeno zbrinjavanje, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira UNDP BiH u partnerstvu sa nevladinim organizacijama Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Hilfswerk International Austria (HWA) te Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), pokrenut je u septembru 2017. godine. Program predstavlja nastavak aktivnosti koje provodi EU na polju sanacije šteta uzrokovanih elementarnim nepogodama koje su BiH pogodile 2014. godine, sa fokusom na trajno stambeno zbrinjavanje i ekonomsko osnaživanje žrtava poplava i klizišta. Po završetku odabira korisnika stambene komponente Programa kroz koju će biti osigurano trajno stambeno zbrinjavanje za više od 2,700 osoba, provedena je sveobuhvatna analiza potreba odabranih domaćinstava kako bi se kreirale intervencije pomoći s ciljem njihovog ekonomskog osnaživanja. Programom su osmišljene različite mjere podrške zavisno od identifikovanih potreba i mogućnosti domaćinstava, između ostalog i zapošljavanje u privatnom sektoru kroz programe obuke i prekvalifikacije.

MSP mogu da podnesu prijedloge za projekte obuke za potrebnu radnu snagu isključivo samostalno. Prijave više pravnih subjekata kroz jedan prijedlog neće biti uzete u obzir.

MSP podnosioci prijedloga projekata trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

1. Da su registrirane ili imaju registriranu ispostavu ili poslovnu jedinicu na području partnerskih ili susjednih JLS,
Da imaju stabilnu tržišnu uvezanost za svojim kupcima i dobavljačima,
Da su ostvarile pozitivan poslovni rezultat u 2017. godini,
Da imaju potvrde izdate od strane nadležnih organa o redovnom plaćanju poreza i drugih davanja, uključujući i one prema uposlenicima (zaključno sa 31.10.2018.).

Formulari za prijavu se mogu preuzeti ovdje:

Tekst javnog poziva

Obrazac za prijavu

Formular za budžet

Ukoliko imate poteškoća sa otvaranjem obrazaca, kao i za sva dodatna pitanja u vezi ovog javnog poziva, molimo dostavite upit putem elektronske pošte sa jasno naznačenim imenom javnog poziva u predmetu poruke, na sljedeću e-mail adresu:registry.ba@undp.org.

Izvor:UNDP