JAVNI OGLAS: JZU Dom zdravlja Doboj Istok raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos

Na osnovu člana 20a. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu ( ..Službene novine Federacije BiH” , broj: 89/18 ), člana 6. stav 1. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu (..Sluzbene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 4/19 ) i clana 44. stav 8. Statuta JZU Dom zdravlja Doboj Istok, direktor ustanove raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos, a isti se nalazi u prilogu ovog članka.

Tekst Javnog oglasa možete preuzeti OVDJE.

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.

Javni oglas je objavljen 7.6.2019. godine u Dnevnom listu Oslobođenje i web stranici Doma zdravlja www.dzdobojistok.ba, a ostaje otvoren do popune radnog mjesta.