JAVNI OGLAS: JZU Dom zdravlja Banovići raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos

Na osnovu člana 20a. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH” , broj: 89/18), člana 6. stav 1. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu (“Sluzbene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 4/19) i člana 55. Statuta JZU Dom zdravlja Banovići br. 01-235/19 od 11.5.2019. godine, Odluke o potrebi prijema u radni odnos br. 04-2532-1/19 od 6.6.2019. godine, direktorica ustanove raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos, a isti se nalazi u prilogu ovog članka.

Tekst Javnog oglasa možete preuzeti OVDJE.

Javni oglas je objavljen 18.6.2019. godine u Dnevnom listu Nezavisne novine i web stranici Doma zdravlja www.dzbanovici.ba i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanjnja.