JAVNI OGLAS: JU Centar za socijalni rad Čelić – Referent – 1 izvršilac

JU Centar za socijalni rad Čelić raspisuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Referent za dječiju zaštitu, meloljetničku delinkvenciju i invalide – 1 izvršilac.

Javni poziv možete preuzeti OVDJE.