J A V N I P O Z I V za učešće u VIII Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica

Na osnovu člana 2. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 5/19), Sporazuma o realizaciji VIII Programa sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, broj: 02-49-325/19 od 16.07.2019.godine i broj: 15/1-05-014732-19 od 26.07.2019. godine, koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i VIII Programa sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

J A V N I P O Z I V za učešće u VIII Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica.

Kompletan JAVNI POZIV pogledajte u dokumentu ispod:

Javni poziv-VIII Program, borci

Sastavni dio Javnog poziva su i sljedeći dokumenti koje možete pogledati i preuzeti u DOMUNENTIMA ISPOD:

Obrazac za poslodavca 19

zahtjev poslodavac 19

Izjava 19